Organizatori

Universitatea din București 

Universitatea din Bucureşti este considerată, atât în ţară, cât şi în străinătate, ca fiind cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România. Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea ca una dintre instituţiile de referinţă pentru întreaga societate românească. Universitatea din Bucureşti oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 22 programe de scurtă durată, peste 75 de programe de lungă durată, 12 programe în forma de învăţământ deschis şi la distanţă, peste 120 programe de masterat, peste 50 programe de doctorat, programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. Diplomele acordate de Universitatea din Bucureşti sunt recunoscute în majoritatea ţărilor lumii. Limba rusă a devenit disciplină didactică în cadrul Catedrei de slavistică de la Universitatea din Bucureşti în perioada interbelică. În 1948 ia ființă secţia de limba şi literatura rusă și se creează catedra de sine stătătoare în raport cu Catedra de slavistică. Structura organizatorică a instituției de învățământ suferă modificări  majore până în 1990. Din anul 1990, în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine funcţionează Catedra de limba şi literatura rusă a cărei ofertă educațională este extrem de variată: filologie, traduceri și interpretariat, limbi moderne aplicate, programul masteral Studii culturale ruse și limba rusă pentru afaceri. De la an la an, se remarcă un interes crescut în rândul tinerei generații pentru studierea limbii ruse în cadrul Universității din București, atât datorită colectivului profesoral și calității actului didactic, cât și datorită oportunităților pe care piața muncii din România le oferă specialiștilor în domeniul limbii ruse. Centrul de Informare, Orientare şi Consiliere Profesională (C.I.O.C.P.) din cadrul Universităţii din Bucureşti a luat fiinţă în urma unui program Tempus la care au participat universităţi româneşti precum şi parteneri străini, la 1 iulie 1997. Începând cu luna ianuarie 2007, C.I.O.C.P. s-a reorganizat sub forma Departamentului Servicii pentru Studenţi cuprinzând patru birouri, cu atribuţii specifice.

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România este o asociație cu caracter etnic, social, cultural, umanitar, care reunește cetățeni români, cunoscuți sub denumirea de ruși – lipoveni. În vederea realizării obiectivului său specific, acela al promovării valorilor etnoculturale ale minorităţii ruşilor lipoveni, CRLR a dezvoltat o strategie transinstituţională care a reunit programe reprezentând următoarele direcţii: cultură, învăţământ, infrastructură,  social, relaţionare naţională şi internaţională. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România s-a înfiinţat în urmă cu 20 de ani. Din anul 1990 apare periodicul bilingv lunar Zorile, iar din 1998, la Iaşi apare revista lunară de cultură Kitej-grad. S-au organizat 5 simpozioane ştiinţifice internaţionale cu tema „Cultura ruşilor lipoveni în context naţional şi internaţional”, 10 festivaluri naţionale ale cântecului, dansului, portului popular şi obiceiurilor ruşilor lipoveni şi 4 festivaluri folclorice pentru copii. În ultimii 3 ani consecutiv la Brăila s-au organizat Festivaluri Poezie Ruse unde au participat elevi ai claselor gimnaziale şi licee. CRLR s-a implicat în deschiderea cabinetelor de limba rusă maternă în şcolile care cuprind în curriculum această disciplină. Arealul activităţilor desfăşurate a îmbinat acţiunile organizate la nivel naţional cu cele locale, fie din programul propriu-zis al organizaţiei, fie din strategia partenerială a acesteia, organizate prin urmare la nivelul unităţilor şcolare, bibliotecilor, căminelor culturale. Analiza activităţilor Comunităţilor Locale a evidenţiat o diversitate de forme de manifestare a valorilor culturale : tradiţii şi obiceiuri specifice, numere de spectacol prezentate in limba rusa materna în cadrul serbărilor şcolare din Programul activităţilor extraşcolare, aniversarea unor date cu semnificaţie pentru istoria şi cultura minorităţii, vizionări de filme ruseşti, expoziţii plastice şi fotografice, spectacole  în cadrul unor proiecte parteneriale cu Comunităţile Locale / Căminele Culturale din alte localităţi, vernisajul operei unor autori de referinţă la bibliotecile locale, permanenta legătură a filialelor CRLR cu unităţile şcolare în care se predă limba rusă maternă etc.

Asociaţia “Reţeaua de Cultură”                 

Asociaţia “Reţeaua de Cultură” este o asociaţie ce îşi propune să dezvolte proiecte cultural-educative, social-economice dar şi proiecte ecologice sau de salvare a animalelor la nivel naţional dar şi internaţional. Dezvoltarea dialogului intercultural şi a multiculturalităţii, sprijinirea educaţiei continue încurajarea practicării activităţilor sportive şi dezvoltarea tuturor formelor de turism, susţinerea voluntariatului în vederea identificării şi soluţionării nevoilor cu care se confruntă societatea sunt alte idei de proiecte ce vor fi transformate în scurt timp în evenimente naţionale sau internaţionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Slider by webdesign